Maklumat Layanan

Maklumat Pelayanan Mengupayakan peningkatan pelayanan yang berkelanjutan terhadap kepuasanĀ  pengguna/stakeholders.

Export date : Fri, 24 Nov 2017 9:14:59
Exported from [ http://sisdig.elektro.ub.ac.id/profil/layanan/ ]