Maklumat Layanan

Maklumat Pelayanan Mengupayakan peningkatan pelayanan yang berkelanjutan terhadap kepuasanĀ  pengguna/stakeholders.

Export date : Wed, 20 Jun 2018 1:35:56
Exported from [ http://sisdig.elektro.ub.ac.id/profil/layanan/ ]