Maklumat Layanan

Maklumat Pelayanan Mengupayakan peningkatan pelayanan yang berkelanjutan terhadap kepuasanĀ  pengguna/stakeholders.

Export date : Fri, 22 Sep 2017 15:24:13
Exported from [ http://sisdig.elektro.ub.ac.id/profil/layanan/ ]