1. Lembar Pengesahan IK Alat Lab
  2. IK Peminjaman Alat Oleh Ka. Lab.
  3. IK Pengembalian Alat Oleh Ka. Lab.
  4. IK Dosen Pinjam Alat
  5. IK Dosen Mengembalikan Alat
  6. IK Mhs Pinjam Alat
  7. IK Mhs Mengembalikan Alat